Mempool Summary


Summary
Transaction Count4
Memory Usage4.53 KB (776 vB)
Total Fees0
Avg Fee0
Avg Fee per vByteNaN/vB
Transactions by fee rate
Fee RateTx CountTotal FeesAverage FeeAverage Fee Rate
[0 - 1)00--
[1 - 2)00--
[2 - 3)00--
[3 - 4)00--
[4 - 5)00--
[5 - 6)00--
[6 - 7)00--
[7 - 8)00--
[8 - 9)00--
[9 - 10)00--
[10 - 15)00--
[15 - 20)00--
[20 - 25)00--
[25 - 50)00--
[50 - 75)00--
[75 - 100)00--
[100 - 150)00--
150+400NaN/B
Transactions by size
Transactions by age